top of page
4.PNG
הקמנו את Scheherazade  על התחייבות לשפר את ההנאה האישית של אנשים עם מוצרים המיוצרים אתית, נגישים ובר קיימא. 

אנו מקבלים את המוצרים שלנו ומשלוח אותם בהתחייבות זו.  מוצרים אלקטרוניים שהוחזרו מפורקים ומוחזרים.  זכוכית, טקסטיל וחומרים אחרים ממוחזרים גם הם.

אחוז מהרווחים שלנו מחויבים לארגון ללא מטרות רווח אסות משפט ושבאת חסד ("עשה צדק ואהב צדקה"), אשר שואב את שמו ואת השראתו מהדברים הנודעים של הנביא מיכה: "... מה דורש השם. ממך? עשה צדק ואהב צדקה, והלך בצניעות לפני השם "(מיכה, ו: ח), שהמנהל שלנו הוא מנהל מייסד. 

אנו בוחרים מקבלי צדקה וקהילה אחרים כל מקרה לגופו
bottom of page